Spiegel voor ondernemers en wereldverbeteraars

Consultancy

Bij duurzaam ondernemen hoort duurzaam reclame maken: eerlijke communicatie en transparante storytelling. Ik denk mee op conceptueel en tekstueel vlak. Checking the storytelling.

‘Groen’ leven was nog nooit zo ingewikkeld, en nog nooit zo makkelijk. Voor bijna elk product bestaat wel een duurzame variant en de beweging om te consuminderen wint aan kracht. Tegelijkertijd was alles wat mens en milieu beschadigt nog nooit zo goedkoop.

In de luxe van onze leefstijl en de vrijheid van ons consumptiepatroon staan wij aan het eind van alle mondiale productieketens. Alles staat met elkaar in verbinding, maar die verbinding is helaas nog veel te vaak eenrichtingsverkeer. We kunnen koopkracht een andere draai geven, al lijken het soms druppels op een gloeiende plaat.

Niemand wil bewust de planeet vernietigen en niemand wil in een oprechte poging de planeet te verbeteren onvoorziene schade veroorzaken. Ik denk mee over dit handelen en vooral de communicatie daarover. Ondernemers adviseer ik over duurzame manieren om geld te verdienen. Wereldverbeteraars ondervraag ik over de praktische gevolgen van hun plannen.

Bij duurzaam ondernemen hoort duurzaam reclame maken: eerlijke communicatie en transparante storytelling. Eerlijke communicatie gaat voor mij over de vraag of woorden en daden in een organisatie met elkaar in overeenstemming zijn. Ik kijk kritisch naar de claims die een klant (beter niet) kan maken en de manier waarop die claims onderling samenhangen. Ook help ik de kernwaarden van een organisatie bloot te leggen, die ik eventueel kan vertalen in aantrekkelijke (web)teksten.

Transparante storytelling gaat voor mij over de vraag of de inhoud van de communicatie controleerbaar is voor consumenten. Dat betekent dat de onderbouwing van claims zichtbaar en juist is. Desgewenst kan ik de feiten aanleveren om een emotioneel aantrekkelijk verhaal mee te onderbouwen.

Ik ben in te huren op conceptueel en tekstueel vlak, van het kritisch bekijken van een communicatiestrategie tot het schrijven en redigeren van (web)teksten. Ik ben me ervan bewust dat communicatieadvies een vorm van belangenverstrengeling zou kunnen zijn. Daarom vind ik het belangrijk om te vermelden dat ook in mijn advieswerk mijn journalistieke onafhankelijkheid voorgaat. Ik verkoop (constructieve) kritiek gebaseerd op de feiten, geen halfgroene oplossingen.

Interesse of een vraag?
Neem dan contact met me op.
Naar contact